Team Media

Opći uvjeti korištenja internet trgovine Team Media d.o.o.

INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

TEAM MEDIA d.o.o.
Stankovska 3, Gornji Desinec
10450 Jastrebarsko
OIB: 04969888379
E-mail web trgovine: info@team-media.hr
Kontakt: 098 884 161

TEAM MEDIA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu
IBAN: HR6623600001102620589 (Zagrebačka banka d.d.)
Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-17/24788-4 
MBS 081106224

Temeljni kapital društva 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Uprava: Direktori Matija Volarić i Tea Jerbić, od kojih svaki zastupa društvo samostalno i pojedinačno

UVJETI KORIŠTENJA

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača.

TEAM MEDIA d.o.o. kao Prodavatelj stavlja na raspolaganje ove uvjete korisnicima te ih upućuje da se obavezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice u svrhu kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Potrošač, u svojstvu Kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s društvom TEAM MEDIA d.o.o., Stankovska 3, Gornji Desinec, 10450 Jastrebarsko (dalje u tekstu: Prodavatelj) u svojstvu Prodavatelja.

Pravne osobe kao Kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Na pravne osobe kao Kupce ne odnose se odjeljci ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Odgovornost za materijalne nedostatke“, „Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača“ i „Jednostrani raskid ugovora“. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima Kupac koji je potrošač.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.team-media.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.team-media.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Nositelj svih prava na internet stranici www.team-media.hr je trgovačko društvo TEAM MEDIA d.o.o. Sve Kupce koji obavljaju narudžbu putem web stranice Prodavatelja upućujemo da se upoznaju s Uvjetima korištenja Prodavatelja. Za Kupca će biti važeći oni Uvjeti korištenja koji su na snazi u trenutku sklapanja Ugovora s Prodavateljem. Kupac će označavanjem potvrditi na za to predviđenom mjestu prilikom narudžbe da Uvjete korištenja u cijelosti razumije i prihvaća. Uvjeti korištenja će biti dostavljeni Kupcu na njegovu e-mail adresu u pdf formatu. U slučaju postojanja nejasnoća u Uvjetima korištenja, Kupac se može obratiti Prodavatelju.

Prodavatelj upućuje Korisnike da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima korištenja te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama, a u slučaju postojanja nejasnoća mogu se obratiti Prodavatelju.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem web trgovine Prodavatelja te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg Kupca i web trgovine Prodavatelja, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „www.team-media.hr“ i online kupnje. Za sve što nije uređeno ovim Uvjetima primjenjuju se važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini i Zakona o elektroničkoj trgovini, ovisno o tome što je primjenjivo.

Internet stranice trgovačkog društva TEAM MEDIA d.o.o., odnosno web shop mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema uvjetima kupnje koji su niže navedeni.

UVJETI KUPNJE I OPĆI POJMOVI

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke, povrata i reklamacije robe ponuđene na našim stranicama.

– Isporučitelj (Prodavatelj) je trgovačko društvo TEAM MEDIA d.o.o.
– Istaknute cijene su maloprodajne s PDV-om, osim ako u opisu proizvoda ili usluge nije drugačije navedeno.
– Valuta plaćanja je hrvatska kuna (HRK).
www.team-media.hr – web stranica u vlasništvu Prodavatelja.
– Kupac je posjetitelj internet trgovine koji izvrši registraciju svojih podataka ili kao gost odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, popuni elektronski obrazac za narudžbu i pošalje ga Prodavatelju.
– Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
– Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja web stranicu www.team-media.hr koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.
– Korisnici www.team-media.hr dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup i/ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Prodavatelj. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke i greške do kojih može doći zbog toga što Korisnik nije dao točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca.
– Ugovor stupa na snagu i obavezuje u trenutku kada Prodavatelj potvrdi raspoloživost i cijenu robe i ovisno o načinu plaćanja autorizira plaćanje karticom, pošalje službenu obvezujuću ponudu za plaćanje virmanom ili pošalje Kupcu račun i obavijest o vremenu slanja pošiljke. Ugovor ne stupa na snagu samom obavljenom narudžbom i primitkom automatizirane poruke o obavljanju iste od strane sustava web trgovine tvrtke TEAM MEDIA d.o.o., jer u trenutku obavljene narudžbe roba može promijeniti raspoloživost, cijenu ili specifikacije. Tek službena obvezujuća ponuda ili izdavanje računa potvrđuje cijenu i raspoloživost robe.
– Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj na www.team-media.hr zbog čega su Korisnici www.team-media.hr dužni prilikom svake posjete web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.team-media.hr internet stranici.
– Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup www.team-media.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.team-media.hr ako je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl., te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.team-media.hr internet stranice.

Radi otvorene prirode ove mrežne stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka, Prodavatelj ne jamči za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem ove internetske stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na ovoj mrežnoj stranici. TEAM MEDIA d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.

Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi Kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača, kako je opisano u prethodnom paragrafu. Moguće su razlike stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, što ne predstavlja materijalni nedostatak proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Ulažemo u razvoj procesa davanja recenzija. Ne prakticiramo niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.

– online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem “www.team-media.hr”.
– proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na “www.team-media.hr”, a koje je moguće kupiti putem web trgovine.

SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI

Online kupnja može se ostvariti registracijom na za to predviđenom mjestu na www.team-media.hr ili kao gost, pri čemu će Kupac unijeti podatke o e-mail adresi i adresi za dostavu. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.

Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i slično (prijava na newsletter).

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na www.team-media.hr može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na zalihi i skladištu dobavljača.

Prodavatelj se obvezuje poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da nije u mogućnosti isporučiti bilo koji proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, kontaktirat će Kupca e-mailom ili telefonski radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda, otkazivanje naručenog proizvoda). Prodavatelj, osim navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.

Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na www.team-media.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su pod “Otprema i dostava”.

Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Košarica“. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Prije podnošenja narudžbe, potrebno je označiti polje „Slažem se s Uvjetima poslovanja i upoznat/a sam s time da narudžba uključuje obvezu plaćanja “

Prihvaćanje narudžbe proizvoda ovisi o dostupnosti. U skladu s tim, zadržavamo pravo u slučaju poteškoća vezanih uz dostavu proizvoda ili nedostatka artikala na skladištu, ponuditi vam zamjenski proizvod iste ili više kvalitete i vrijednosti. Ako ne želite naručiti zamjenski proizvod, vratit ćemo vam plaćeni iznos. Iako ćemo uvijek učiniti sve što je moguće da bismo obradili sve narudžbe, postoje izvanredne okolnosti koje nas tjeraju da odbijemo obraditi narudžbu nakon što smo poslali Potvrdu o primitku narudžbe. Zadržavamo pravo da to učinimo u bilo kojem trenutku.

CIJENA

Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prije plaćanja, vidljiv je iznos koji će se naplatiti, ovisno o odabranom načinu plaćanja.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti odrediti cijenu nižu od redovne za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja, a što obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će Kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako nismo u mogućnosti da vam se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će vam nadoknađeni u cijelosti.

NAČINI PLAĆANJA

Naručene proizvode s troškovima dostave, ako ih ima, Kupac se obvezuje Prodavatelju platiti na jedan od sljedećih načina:

 • Virmanskom uplatom/općom uplatnicom prema ponudi (internet bankarstvo)
 • Gotovinom prilikom preuzimanja
 • Kreditnim karticama (online):
  • Diners Club: 2-12 rata
  • PBZ Visa Premium: 2-6 rata
  • PZZ Maestro: 2-12 rata
  • PBZ Visa: 2-12 rata
  • MasterCard (Zagrebačka banka): 2-12 rata
  • Visa (Zagrebačka banka): 2-12 rata

 

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

U slučaju plaćanja kreditnom karticom, autorizacija iznosa je na čekanju i Prodavatelj će teretiti Kupčevu kreditnu karticu neposredno pred samu isporuku.

U odnosu na određene kategorije proizvoda, potrebno je plaćanje predujma, o čemu će potrošač biti obaviješten.

IZJAVA O SIGURNOSTI

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

OTPREMA I DOSTAVA

Dostava naručenih proizvoda naplaćuje se 40,00 kn po paketu za iznose vrijednosti do 3.000,00 kn, dok je dostava za narudžbe vrijednosti preko iznosa od 3.000,00 kn besplatna.
Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili putem GLS kurirske službe. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obavezan nositi robu do kata na kojem stanuje Kupac već samo do ulaza u stambenu zgradu. Dostava se vrši samo na području Republike Hrvatske.

Za pakete većih dimenzija i mase moguća je i veća cijena dostave, a Kupac će o promjeni cijene dostave i terminu isporuke prije slanja pošiljke biti obaviješten.

Svi proizvodi su zapakirani i zaštićeni tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda Kupac će obaviti pregled pošiljke te utvrditi postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih treba reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.
Preporučamo otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode  s računom, a ako nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.

Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Potpisom potvrde o primitku pošiljke Kupac je potvrđuje da je primio neoštećen paket, odnosno smatra se da je Kupac pregledom pošiljke utvrdio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa. U slučaju kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta.

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova. Nepreuzete pakete Prodavatelj čuva u maksimalnom trajanju do 14 dana od neuspjele dostave/obavijesti o preuzimanju, u kojem je moguće proizvod preuzeti po dogovoru. Nakon toga ugovor se smatra raskinutim i novac koji je plaćen za proizvod će biti vraćen.

Proizvodi koji su plaćeni, bit će isporučeni Kupcu u roku prikazanom u koracima kupnje nakon narudžbe. Podložno dostupnosti i osim u izvanrednim okolnostima, nastojat ćemo narudžbu koja se sastoji od proizvoda navedenih u “Potvrdi narudžbe” isporučiti prije datuma navedenog u toj potvrdi, ili, ako nije naveden datum dostave, u procijenjenom vremenskom okviru navedenom prilikom odabira načina isporuke, a u svakom slučaju u roku od najviše 30 dana od datuma e-pošte “Potvrda narudžbe”. Ukoliko želite dogovoriti odgovarajući termin dostave, molimo Vas da to napišete u polje „Vaš komentar“ u zadnjim koracima zaključivanja narudžbe, kako bi mogli Vašu želju prenijeti dostavnoj službi.

Nakon obrade narudžbe, Kupac dobiva na mail obavijest s računom, a nakon toga i informaciju o statusu njegove pošiljke od strane dostavne službe.

U slučaju da kupljeni Proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenim rokovima, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen Proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod u orginalnoj ambalaži.

Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

Cijene dostave istaknute su na www.team-media.hr i u njima je sadržan pripadajući PDV.

JAMSTVO I SERVIS

Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na www.team-media.hr Kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.

Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se na jamstvenom listu kojeg Kupac dobiva zajedno s kupljenim Proizvodom.

TEAM MEDIA d.o.o. jamči za kvalitetu i ispravnost proizvoda. Unatoč tome, može se dogoditi da proizvod ne radi ispravno. U tom slučaju obvezujemo se na svoj trošak popraviti sve kvarove i tehničke nedostatke, koji na proizvodu nastanu u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi i poštivanju tehničkih uputa, a pod sljedećim uvjetima:

– Kupac mora poslati neispravan proizvod upakiran u originalnu ambalažu s kompletnim priborom i s kratkim opisom kvara na sljedeću adresu Prodavatelja: TEAM MEDIA d.o.o., Stankovska 3, Gornji Desinec, 10450 Jastrebarsko,

– Kupac također mora priložiti jamstveni list ili dokaz o kupnji (primjerice: račun s navedenim serijskim brojem proizvoda).

Jamstvo ne uključuje:

 • programsku opremu ako dolazi u kompletu s proizvodom
 • kvarove nastale nepravilnim rukovanjem
 • kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova
 • kvarove nastale utjecajem okoline nepovoljne za rad uređaja
 • rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije
 • kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres,…)
 • baterije ili kvarove nastale curenjem baterija
 • mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.
 • podatke na računalu, HDD uređaju ili bilo kojem uređaju koji služi za pohranu podataka
 • nekompatibilne uređaje koji su montirani

Jamstvo ne vrijedi:

 • ako je proizvod ugrađivan, popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba
 • ako je proizvod korišten u namjenu za koju nije predviđen
 • ako su skinute naljepnice s proizvoda (serijski broj, uputa o ugradnji, korištenju, itd.)
 • ako se utvrdi da je proizvod korišten preko njegovih mogućnosti (overclockanje)
 • ako je proizvod došao oštećen u servis zbog neprimjerenog pakiranja

Ako se dijagnostikom utvrdi da je s reklamiranim uređajem sve u redu, tj. da ne postoji kvar koji je u opisu naveden, TEAM MEDIA d.o.o. ima pravo naplatiti reklamaciju, tj. dijagnostiku ovisno o utrošenom vremenu koje je bilo potrebno za utvrđivanje ispravnosti uređaja te poštarinu. O iznosu ćemo obavijestiti Kupca.

Uređaji za profesionalnu upotrebu posebno su označeni. Uređaji koji nemaju takvu oznaku nisu predviđeni za profesionalno korištenje i nije ih preporučljivo koristiti u profesionalne svrhe jer takva vrsta kvara nije pokrivena jamstvom, te u tom slučaju trošak popravka snosi Kupac. Ako ovlašteni servis utvrdi da se radi o opisanoj vrsti kvara, TEAM MEDIA d.o.o. neće moći preuzeti odgovornost niti trošak popravka prouzrokovan postupanjem Kupca protivno ovoj obavijesti.

TEAM MEDIA d.o.o. preporučuje kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati ili pustiti u rad obavezno kontaktiraju ovlašteni servis jer proizvođači u pravilu osporavaju prava iz jamstva za svaki proizvod koji je neovlašteno montiran ili pušten u rad.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda, sukladno primjenjivim propisima.

Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje Proizvoda.

Materijalni nedostaci za koje Prodavatelj odgovara
(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
(2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
(3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Nedostatak postoji:

 1. ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 2. ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna Kupcu i s kojom je Kupac upoznao Prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je Prodavatelj dao pristanak,
 3. ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
 4. ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.
 5. ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 6. ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je Prodavatelj stavio na raspolaganje Kupcu prije sklapanja ugovora,
 7. ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak Kupac može razumno očekivati,
 8. ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje Kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali Prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 9. ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je Prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
 10. ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira Kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane Kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio Prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio Prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj  nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako Prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi Prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuju pravila iz ovog odjeljka „Materijalni nedostaci“.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore, potrošač može poslati putem pošte na adresu TEAM MEDIA d.o.o., Stankovska ulica 3, Gornji Desinec, 10450 Jastrebarsko ili elektroničkom poštom na e-mail info@team-media.hr.

Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. Kako bi potrošaču Prodavatelj odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svom imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I POVRAT

Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor, bez navođenja razloga. Kupac pritom nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:

– ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
– predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
– predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
– predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
– predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
– predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
– potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
– predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
– predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
– ugovor sklopljen na javnoj dražbi
– predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
– predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka. Kupac može Prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Korisnik izjavu može poslati poštom (na TEAM MEDIA d.o.o., Stankovska 3, Gornji Desinec, 10450 Jastrebarsko) ili elektroničkom poštom na info@team-media.hr, u kojoj je potrebno navesti: broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Standardni obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti OVDJE

Primjerak Obrasca za jednostrani raskid ugovora Kupac može elektronički ispuniti i poslati. Prodavatelj će dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove dostave, ako ih je bilo, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Prodavatelj zaprimi odluku Kupca o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Prodavatelj može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Kupac je dužan robu poslati na adresu TEAM MEDIA d.o.o., Stankovska 3, Gornji Desinec, 10450 Jastrebarsko, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Izravne troškove povrata robe Kupac mora snositi sam.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja Proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda isti može postupati s Proizvodom i pregledati ga isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji fizičkim poslovnicama. U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom.

TEAM MEDIA d.o.o. obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: mobiteli, tableti, laptopi, stolna računala, televizori, igraće konzole i sl., za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga TEAM MEDIA d.o.o. neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom, Prodavatelj će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti Kupca.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.

NAPOMENA: TEAM MEDIA d.o.o. upućuje kupce da prije narudžbe proizvoda, tj. obavljanja same kupnje dobro prouče specifikacije proizvoda, obrate se Prodavatelju za dodatna pojašnjenja i specifikacije proizvoda jer tako će lako moći odrediti koji proizvod odgovara za određene potrebe.

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, ugovaraju nadležanost stvarno i mjesno nadležnog suda u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Mogu se koristiti i drugi mehanizmi izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pred drugim centrima za mirenje, koja se u okviru svoje nadležnosti, bave alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova.

ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme Europske komisije. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac može pristupiti putem poveznice:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

To znači da ako nastane problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda, itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Besplatna dostava
Za sve narudžbe iznad 400 €
Podrška 24/7
Stojimo Vam na raspolaganju
Garancija
Minimalno 1-godišnja garancija
100% Sigurno plaćanje
Jednokratno i obročno plaćanje karticama